OUR COMPANY

OUR COMPANYOur Mission

นำเปลือกกาแฟมาแปรรูป โดยใช้หลักการทำเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่มีแอลกอฮอลปรุงรสให้มีความสดชื่นออกมาเป็นคราฟต์โซดา

Our Mission

 นำเปลือกกาแฟมาแปรรูป โดยใช้หลักการทำเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่มีแอลกอฮอลปรุงรสให้มีความสดชื่นออกมาเป็นคราฟต์โซดา.

About Castown


About Castown


Our Value

ในเปลือกกาแฟอุดมด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนปริมาณกาเฟอีนที่มีในเปลือกกาแฟโดยทั่วไปน้อยกว่าปริมาณกาเฟอีนในเมล็ดกาแฟ 4 เท่า ทำให้ไม่ส่งผลต่อการนอนหลับเมื่อบริโภคเข้าไป

Company Overview


  นอกจากความซ่าและรสอร่อยแล้วเครื่องดื่มคาสทาวน์ยังมีคุณค่าเชิงปรัชญาที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน
“เปลือกกาแฟ” หรือ คาสคาร่า (Cascara) เป็นสิ่งที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปกาแฟ เดิมทีเกษตรกรจะสีเอาแต่เมล็ดกาแฟด้านในมาใช้แล้วทิ้งเปลือกเหล่านั้นกองพะเนินจำนวนมหาศาล เปลือกกาแฟไม่มีหน้าที่มากไปกว่าการถูกนำไปทำปุ๋ยหรือการทิ้งไว้ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ
แต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเปลือกกาแฟเหล่านั้นสามารถนำมาบริโภคได้ รสชาติของเปลือกกาแฟมีความฝาดไม่ถึงกับขม เมื่อนำไปต้มน้ำจะมีรสอมเปรี้ยวตามด้วยความหวานจางๆเป็นอาฟเตอร์เทส กลิ่นของเปลือกกาแฟออกไปทางโทนฟลอรัล มีมิติให้อารมณ์อบอุ่น กลิ่นของเปลือกกาแฟจึงสามารถนำไปใช้ผสมกับวัตถุดิบอื่นๆได้หลายชนิด
ด้านคุณค่าทางสารอาหารนั้นก็พบว่าในเปลือกกาแฟอุดมด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนปริมาณกาเฟอีนที่มีในเปลือกกาแฟโดยทั่วไปน้อยกว่าปริมาณกาเฟอีนในเมล็ดกาแฟ 4 เท่า ทำให้ไม่ส่งผลต่อการนอนหลับเมื่อบริโภคเข้าไป
น่าเสียดายที่สิ่งนี้เป็นเพียงกองขยะรอการย่อยสลายอย่างไม่มีมูลค่า
ในปี พ.ศ.2559 “บอม” รัฐศรัณย์ พีรพงศ์เดชา จึงหาทางนำเปลือกกาแฟมาแปรรูป โดยใช้หลักการทำเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่มีแอลกอฮอลปรุงรสให้มีความสดชื่นออกมาเป็นคราฟต์โซดา
เพราะเราเชื่อว่า หากแปรรูปจนได้การยอมรับ เปลือกกาแฟที่เคยเป็นขยะก็จะมีมูลค่าซื้อขาย เกษตรกรก็นำไปขายได้ เพิ่มรายได้ให้กับผลผลิต
เพราะเราเชื่อว่า หากตั้งใจพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรจากวัตถุดิบเหลือทิ้งจนได้รับการยอมรับก็จะเกิดการสร้างงานขึ้นมา เป็นจุดเริ่มต้นของภาคธุรกิจอีกส่วนในการสร้างมูลค่าจากการแปรรูปมากกว่าการขายวัตถุดิบ
เพราะเราเชื่อว่า กระบวนการแปรรูปแบบ”คราฟต์”ที่มีแรงงานและองค์ความรู้ความชำนาญของมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมคือคุณค่าของผลผลิตอย่างมีเหตุและผล ทั้งในเรื่องของการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการสร้างงานที่เน้นคนมากกว่าเครื่องจักร
แนวคิดดังที่ว่ามาทำให้เกิดเป็นเครื่องดื่ม “คาสทาวน์” มาจากภาษาอังกฤษ Cascara is coming to town ผู้อาสานำความสดชื่นจากคาสคาร่าบนดอยมาสู่นักดื่มตามเมืองต่างๆ
คาสทาวน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2560
คราฟต์โซดาทุกขวดที่เราทำจึงมีความเป็นหัตถกรรมทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การเก็บเปลือกกาแฟมาตากแห้ง การต้มสกัด batch size ขนาดเล็ก การบรรจุใส่ขวด การติดฉลาก การแพค รวมไปถึงการรับออเดอร์ลูกค้าผ่านแชทบอกซ์ Line@castown ล้วนเป็น “งานฝีมือ” ที่ใช้คนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เรียกว่าคราฟต์ตั้งแต่ต้นจนจบ
คาสทาวน์มีความคิดว่าหากเราเชื่อมั่นในความเป็นคราฟต์ เราก็จะตระหนักว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการนำไปสู่การพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงเริ่มต้นการพัฒนาสังคมด้วยน้ำซ่าในขวดสีชาใบนี้ครับ
คนไทยคิดให้คนไทยดื่ม